1. אתר אינטרנט זה הינו דף הקמפיין של עמותת "חיסונים - בחירה מושכלת"  מס’ עמותה 580669505 ומאפשר איסוף תרומות ורכישת תשורות כתרומה עבור הכנס הבינלאומי בנושא חיסונים והסכמה מדעת (ICIC) .כל שימוש באתר האינטרנט, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולפיו. אנא קראו את התקנון בעיון.

 2. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לכל המגדרים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לאישה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

 3. עמותת "חיסונים - בחירה מושכלת"  מאפשרת לך, באמצעות אתר זה, לתרום כסף לטובת פעילות העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה, בכרטיס אשראי.

 4. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה. פעולת התשלום מאובטחת בתקן PCI.

 5. מדיניות ביטול תרומה / עסקה: מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטל עסקה בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט או בטלפון ע”פ חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, תחויב מבצעת הפעולה בעמלה כאמור. העמותה תבצע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת התורם.

 6. חל איסור לתת פרטים כוזבים. מילוי פרטים כוזבים בטופס התרומה/רכישה או מתן פרטים כאמור בתרומה טלפונית מהווים עבירה פלילית. גולש שיעבור עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

 7. אם עסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה בהתאם. כדי להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר עם העמותה במייל: hisunim@educated-choice.com או בדף הפייסבוק של העמותה בכתובת https://www.facebook.com/hisunimeducatedchoice/ 

 8. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלא. 

 9. אני מאשר שקראתי ואני מסכים לתקנון האתר ומדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

 10. מדיניות פרטיות: עמותת חיסונים - בחירה מושכלת מכירה בחובתה לשמור על פרטיות הגולשים והתורמים. העמותה לא תעביר את פרטי התורמים והרוכשים לצד שלישי, מלבד לחברת האשראי לצורך ביצוע פעולת התרומה/רכישה, ולא תעביר לכל צד שלישי פרטי גולשים אחרים. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר מידע על פעילותה, ניוזלטר וכו' לגולשים שמילאו את פרטיהם באתר. בכל דיוור ניתנת האפשרות להסרה מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים תיקון מס’ 40 התשס”ח- 2008).

 11. אחריות העמותה: מנהלי האתר אחראים לתוכן המוצג באתר ולפעולות המתרחשות בו, לרבות מכירה, שירות ואספקה. 

 12. מדיניות שילוח: התשורות הנרכשות כחלק מקמפיין זה ישלחו לרוכשים בתוך 45 ימים מיום סיום הקמפיין כפי שיוגדר על-ידי העמותה. יש לקחת בחשבון שזמן הגעת המשלוח ללקוח תלויה גם במדיניות זמני מיון וחלוקה של חברת הדואר/ המשלוחים.

 13. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, אתה מתבקש שלא להשתמש באתר האינטרנט הזה של עמותת חיסונים - בחירה מושכלת.